Witamy w Sommelier

Czy masz ukończone 18 lat?

TAK NIE
Klikając na przycisk "TAK", użytkownik akceptuje politykę dotyczącą prywatności

Sommelier Dystrybucja podejmuje starania by maksymalnie chronić informacje przekazywane przez użytkowników swojego serwisu internetowego, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności. Korzystając z dostępnych nam metod zabezpieczeń chronimy dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom niepowołanym oraz bezprawnym ich wykorzystaniem przez osoby trzecie.

Przesyłając poprzez naszą stronę internetową pytania, użytkownicy udostępniają dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres pocztowy, czy numer telefonu). Dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, zwłaszcza z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Sommelier Dystrybucja nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników strony internetowej innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Sommelier Dystrybucja nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach www.sommelier.com.pl, jak i tych, które umieszczają linki do naszego serwisu.

Zastrzeżenia prawne

Dane i informacje zawarte na stronie internetowej www.sommelier.com.pl są publikowane dla celów informacyjnych i reklamowych.

Sommelier Dystrybucja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu, a w szczególności za szkody wynikające z:

- interpretacji lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane ich stosowaniem;
- braku dostępu do serwisu, utraty danych lub innych zdarzeń wynikających z nieuprawnionego korzystania z treści zawartych w serwisie.

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji zawartych w serwisie możliwe jest wyłącznie za zgodą Sommelier Dystrybucja oraz podaniem adresu strony www.sommelier.com.pl jako źródła informacji.
Zabrania się rozpowszechniania i wykorzystywania danych zawartych w serwisie w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich w serwisy www w taki sposób, jakby stanowiły ich integralną całość.

Zabrania się także, bez zgody Sommelier Dystrybucja, wielokrotnego lub systematycznego pobierania elementów z witryny, elementów nawet nie chronionych, pobranie których mogłoby powodować szkodę.
Logotyp Sommelier Dystrybucja jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie zmiany jego kształtu i kolorystyki są zabronione.
Sommelier Dystrybucja zachowuje sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w każdym czasie i w każdym zakresie.